FOTOTERMIA

Opomiarowana instalacja solarna z kolektorami próżniowymi

 

Wyniki on-line wybranych parametrów instalacji prezentowane są na stronie www.vbus.net/vbus/scheme/id/571

 

Prezentacja  na temat instalacji laboratoryjnej - Prezentacja

 

Szczegółowy opis instalacji laboratoryjnej - Opis

 

Widok stanowiska zdalnej kontroli instalacji

 

Ogólny widok stanowiska dydaktycznego

 

Wybrane instrukcje poszczególnych eleemntów:

 

-     Zbiornik Reflex SF300/2 fi600 - nr art. 30.88.600

 

-     Bezpiecznik termiczny MST-01

 

-      Kolektor próżniowy PE20-58

 

 

 

 

solrys3.jpg

Widok sterownika układu, modułu rejestracji danych, modułu transmisji danych oraz grupy pompowej wraz z grupą bezpieczeństwa obiegu solarnego

Widok miejsca i sposobu montażu

 kolektorów próżniowych

 

Mobilna instalacja solarna z kolektorem płaskim

 

Prezentacja  na temat instalacji laboratoryjnej - Prezentacja

 

Szczegółowy opis instalacji laboratoryjnej - Opis

 

 

 

solrys5.jpg